Spotkanie informacyjne


Spotkanie informacyjne dotyczące sieci e-region przed ogłoszeniem postępowania na usługę dotyczącą eksploatacji, dostarczania (udostępniania) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski” łączącej miejscowości powiatów kłobuckiego, myszkowskiego, częstochowskiego i Miasta Częstochowy.

I. Informacje ogólne

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego powołane zostało w związku ze zrealizowanym projektem „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”. Głównym celem naszej organizacji jest nadzorowanie i zarządzenie wykonaną infrastrukturą oraz inspirowaniem i podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy wykorzystaniu technologii informacyjno- komunikacyjnych na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia. Stowarzyszenie reprezentuje 33 jednostki samorzadu terytorialnego Subregionu Północnego.

II. Przedmiot spotkania

Celem spotkania jest zapoznanie się z założeniami technicznymi, organizacyjnymi i technologicznymi w zakresie eksploatacji, dostarczania (udostępniania) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych, które umożliwią prawidlowe przygotwanie postępowania na wybór Operatora Infrastrutkruy w powyższym zakresie.

III. Opis sieci e-region

Infrastruktura informatyczna dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski” – sieć teletechniczna światłowodowa łącząca miejscowości powiatów kłobuckiego, myszkowskiego, częstochowskiego i Miasta Częstochowy o długości 334400 mb. (w tym 1085 mb. mikrokanalizacja jednootworowa w dzierżawionej rurze Ø40), liczbie węzłów pasywnych 125 szt., liczbie studni 353 szt. i liczbie zasobników 161 szt.