Zapytanie ofertowe na wybór Operatora Infrastruktury


Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego działające na podstawie Uchwały Walnego Zebrania Członków nr 3/2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Stowarzyszenia do przeprowadzenia postępowania na wybór Operatora Infrastruktury zaprasza do składania ofert na:

Usługę dotyczącą eksploatacji, dostarczania (udostępniania) sieci telekomunikacyjnej światłowodowej oraz świadczenia publicznych usług telekomunikacyjnych na infrastrukturze informatycznej dla Subregionu Północnego „E-region częstochowski” łączącej miejscowości powiatów kłobuckiego, myszkowskiego, częstochowskiego i Miasta Częstochowy.

Instrukcja

Załącznik nr 1 do instrukcji – specyfikacja techniczna

Załącznik nr 2 do instrukcji – projekt umowy

Załącznik nr 3 do instrukcji

Załącznik nr 4 do Instrukcji

Załącznik nr 5 do Instrukcji

Załącznik nr 6 do Instrukcji