Atlas szerokopasmowy


Urząd Komunikacji Elektronicznej uruchomił Atlas szerokopasmowego dostępu do Internetu. Jest to zestawienie informacji po punktach adresowych, w których dostępny jest zasięg sieci MGA 30. Atlas zapewnia dostęp do danych o Infrastrukturze szerokopasmowej już istniejącej oraz tej, która powstanie w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Informacje zawarte w Atlasie prezentują obszary, w których jest dostęp do Internetu szerokopasmowego o prędkości powyżej 30 mb/s, oraz miejsca w których tego zasięgu nie ma tzw. białe plamy. Atlas dostępny jest na stronie http://mapbook.uke.gov.pl