Archiwa miesięczne: styczeń R


Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu […]

Informacje dot. infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Budowa infrastruktury informatycznej ...


Kilkanaście punktów z darmowym dostępem do internetu pojawi się w Częstochowie dzięki udziałowi w unijnym projekcie WiFi4EU. Darmowe punkty to efekt realizowanego w Częstochowie, projektu instalacji i modernizacji miejskiej sieci WiFi, na który miasto otrzymało od Komisji Europejskiej dofinansowanie w wysokości 15 tys. euro. Udział w przedsięwzięciu wspiera bezpłatny dostęp […]

Darmowe punkty WiFi w Częstochowie