Archiwum dnia: 13 stycznia 2021


Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu… Continue Reading Informacje dot. infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski

Informacje dot. infrastruktury wybudowanej w ramach projektu Budowa infrastruktury informatycznej ...