Roczne archiwa: R


W dniu 10.03.2022 ogłoszono listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach III naboru projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W ramach konkursu dofinansowanie/grant otrzymały również Gminy Subregionu Północnego Województwa… Continue Reading Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach III naboru projektu „Cyfrowa Gmina”

Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach III naboru ...


W dniu 11.01.2022 r. ogłoszono trzecią rundę konkursu Cyfrowa Gmina. Konkurs zakłada wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Dofinansowanie będzie można otrzymać na zadania związane z: Cyfryzacją urzędów JST i jednostek im podległych oraz nadzorowanych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług, pracy i… Continue Reading Konkurs Cyfrowa Gmina

Konkurs Cyfrowa Gmina