Archiwum dnia: 11 marca 2022


W dniu 10.03.2022 ogłoszono listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach III naboru projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W ramach konkursu dofinansowanie/grant otrzymały również Gminy Subregionu Północnego Województwa… Continue Reading Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach III naboru projektu „Cyfrowa Gmina”

Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach III naboru ...