Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach III naboru projektu „Cyfrowa Gmina”


W dniu 10.03.2022 ogłoszono listę wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania w ramach III naboru projektu „Cyfrowa Gmina” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU. W ramach konkursu dofinansowanie/grant otrzymały również Gminy Subregionu Północnego Województwa Śląskiego: Gmina Miasto Częstochowa, Miasto i Gmina Kłobuck, Miasto i Gmina Olsztyn, Gmina Przyrów, Gmina Mstów, Gmina Niegowa, Miasto Myszków,  Gmina Lelów, Gmina Kłomnice, Gmina Rędziny, Gmina Lipie, Gmina Konopiska, Gmina Kruszyna, Gmina Opatów.  Lista wniosków Grantowych wybranych do dofinansowania dostępna na stronie konkursu https://www.gov.pl/web/cppc/cyfrowa-gmina