e-Region

Członkowie stowarzyszenia

Członkowie stowarzyszenia

Członkami Stowarzyszenia do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego są gminy i powiaty znajdujące się na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. 

Powiat Częstochowski
Powiat Częstochowski
Starostwo Powiatowe w Częstochowie
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
(34) 32 29 100
starostwo@czestochowa.powiat.pl

Powiat Kłobucki
Powiat Kłobucki
Starostwo Powiatowe w Kłobucku
Rynek im. Jana Pawła II 13
42-100 Kłobuck
(34) 310 95 100
starostwo@klobuck.pl

Powiat Myszkowski
Powiat Myszkowski
Starostwo Powiatowe w Myszkowie
ul Pułaskiego 6
42-300 Myszków
(34) 315 91 00
starostwo@powiatmyszkowski.pl

Gmina Miasto Częstochowa
Gmina Miasto Częstochowa
Urząd Miasta Częstochowy
ul. Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
(34) 370 71 00
info@czestochowa.um.gov.pl

Miasto Myszków
Miasto Myszków
Urząd Miasta Myszków
ul. Kościuszki 26
42-300 Myszków
(34) 313 26 82
urzad@miastomyszkow.pl

Gmina Kłobuck
Gmina Kłobuck
Urząd Miejski w Kłobucku
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
(34) 31 00 150
sekretariat@gminaklobuck.pl

Gmina Blachownia
Gmina Blachownia
Urząd Miejski w Blachowni
ul. Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
(34) 32 70 409
sekretariat@blachownia.pl

Gmina Dąbrowa Zielona
Gmina Dąbrowa Zielona
Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
Pl. Kościuszki 31
42-265 Dąbrowa Zielona
(34) 355 50 18
sekretariat@dabrowazielona.pl

Gmina Janów
Gmina Janów
Urząd Gminy Janów
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
(34) 32 78 048
gmina@janow.pl

Gmina Kamienica Polska
Urząd Gminy Kamienica Polska
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
(34) 327 33 33
poczta@kamienicapolska.pl

Gmina Kłomnice
Gmina Kłomnice
Urząd Gminy Kłomnice
ul. Strażacka 20
42-270 Kłomnice
(34) 328 11 222
ug@klomnice.pl

Gmina Koniecpol
Gmina Koniecpol
Urząd Miasta i Gminy Koniecpol
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
(34) 35 51 881
umig@koniecpol.pl

Gmina Konopiska
Gmina Konopiska
Urząd Gminy Konopiska
ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
(34) 328 20 57
sekretariat@konopiska.pl

Gmina Koziegłowy
Gmina Koziegłowy
Urząd Gminy i Miasta Koziegłowy
Pl. Moniuszki 14
42-350 Koziegłowy
(34) 314 12 19
um@kozieglowy.pl

Gmina Kruszyna
Gmina Kruszyna
Urząd Gminy Kruszyn
ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
(34) 320 20 03
ug@kruszyna.pl

Gmina Krzepice
Gmina Krzepice
Urząd Miasta i Gminy Krzepice
ul. Częstochowska 13
42-160 Krzepice
(34) 317 51 72
umig@krzepice.pl

Gmina Lelów
Gmina Lelów
Urząd Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
(34) 355 00 21
urzad@lelow.pl

Gmina Lipie
Gmina Lipie
Urząd Gminy Lipie
ul. Częstochowska 29
42-165 Lipie
(34) 318 80 32
gmina_lipie@poczta.onet.pl

Gmina Miedźno
Gmina Miedźno
Urząd Gminy Miedźno
ul. Ułańska 25
42-120 Miedźno
(34) 317 81 00
ug@miedzno.pl

Gmina Mstów
Gmina Mstów
Urząd Gminy Mstów
ul. Gminna 14
42-244 Mstów
(34) 328 40 05
ug@mstow.pl

Gmina Mykanów
Gmina Mykanów
Urząd Gminy Mykanów
ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów
(34) 328 80 19
ug@mykanow.pl

Gmina Olsztyn
Gmina Olsztyn
Urząd Miasta Olsztyna
Pl. Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
(34) 328 50 76
sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Gmina Opatów
Gmina Opatów
Urząd Gminy Opatów
ul. T. Kościuszki 27
42-152 Opatów
(34) 319 60 33
sekretariat@opatow.gmina.pl

Gmina Panki
Gmina Panki
Urząd Gminy Panki
ul. Tysiąclecia 5
42-140 Panki
(34) 317 90 35
sekretariat@panki.pl

Gmina Poczesna
Gmina Poczesna
Urząd Gminy Poczesna
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna
(34) 327 41 16
poczesna@poczesna.pl

Gmina Popów
Gmina Popów
Urząd Gminy Popów
Zawady ul. Częstochowska 6
42-110 Popów
(34) 317 70 67
ug@gminapopow.pl

Gmina Poraj
Gmina Poraj
Urząd Gminy Poraj
ul. Jasna 21
42-360 Poraj
(34) 314 52 51
sekretariat@ugporaj.pl

Miasto i Gmina Przyrów
Miasto i Gmina Przyrów
Urząd Gminy Przyrów
ul. Częstochowska 7
42-248 Przyrów
(34) 355 41 20
przyrow@przyrow.pl

Gmina Przystajń
Gmina Przystajń
Urząd Gminy Przystajń
ul. Częstochowska 5
42-141 Przystajń
(34) 319 11 53
ug@gminaprzystajn.pl

Gmina Rędziny
Gmina Rędziny
Urząd Gminy Rędziny
ul. Wolności 87
42-242 Rędziny
(34) 327 90 14
ug@redziny.pl

Gmina Starcza
Urząd Gminy Starcza
ul. Gminna 4
42-261 Starcza
(34) 314 03 34
sekretariat@wp.pl

Gmina Wręczyca Wielka
Gmina Wręczyca Wielka
Urząd Gminy Wręczyca Wielka
ul. Sienkiewicza 1
42-130 Wręczyca Wielka
(34) 317 02 45
ug@wreczyca-wielka.pl

Gmina Żarki
Gmina Żarki
Urząd Miasta i Gminy Żarki
ul. Kościuszki 15/17
42-310 Żarki
(34) 314 80 36
poczta@umigzarki.pl
eregion.czestochowa.pl © 2024

Ta strona używa plików cookies.