e-Region

Usługi dodatkowe

Usługi dodatkowe


Cennik

wykonywania odbioru prac / pełnienia nadzoru właścicielskiego / uzgodnień dokumentacji / lokalizacji sieci w terenie

przez Stowarzyszenie E-Region

 

Opłaty za wykonywanie odbioru końcowego

L.p.

Pozycja

Opłata netto (zł)

1.

Odbiór  końcowy  – za każdy przeprowadzony odbiór końcowy zakończony  podpisaniem protokółu.

400

2.

Odbiór  częściowy  – za każdy przeprowadzony odbiór częściowy  z podpisaniem protokółu.

200

 

Opłaty za pełnienie nadzoru właścicielskiego

L.p.

Pozycja

Godziny nadzoru właścicielskiego

Opłata netto (zł)
do dwóch godzin

Opłata netto (zł)
za każdą kolejną  rozpoczętą godzinę

1.

Nadzór właścicielski  dla prac  realizowanych w trybie planowym.

a)  dni powszednie 8.00 – 16.00

280

110

b)  w dni powszednie 16.00 – 22.00

320

130

c)  w nocy (22,00 – 8,00) oraz w  soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

420

170

2.

Nadzór właścicielski  dla prac  realizowanych w trybie awaryjnym (usuwanie skutków awarii i prace wskazane przez zlecającego jako pilne).

a)  dni powszednie 8.00 – 16.00

380

160

b)  w dni powszednie 16.00 – 22.00

420

170

c)  w nocy (22,00 – 8,00) oraz w  soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

550

250

 

Opłaty za uzgodnienie dokumentacji

L.p.

Pozycja

Opłata netto (zł)

1.

Uzgodnienie dokumentacji projektowej, wywiad branżowy – za każdą formatkę A4.

80

 

Opłaty za lokalizację przebiegu sieci w terenie

L.p.

Pozycja

Godziny wykonywania prac

Opłata netto (zł) – do dwóch godzin usługi

Opłata netto (zł)  za każdą kolejną rozpoczętą godzinę usługi

1.

Lokalizacja przebiegu sieci
w terenie realizowana w trybie planowym.

a)  dni powszednie 8.00 – 16.00

300

130

b)  w dni powszednie 16.00 – 22.00

340

150

c)  w nocy (22,00 – 8,00) oraz w  soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

460

200

2.

Lokalizacja przebiegu sieci w terenie realizowana w trybie doraźnym (usuwanie skutków awarii i prace wskazane przez zlecającego jako pilne).

a)  dni powszednie 8.00 – 16.00

360

170

b)  w dni powszednie 16.00 – 22.00

400

190

c)  w nocy (22,00 – 8,00) oraz w  soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy

600

250

 

eregion.czestochowa.pl © 2024

Ta strona używa plików cookies.