e-Region

O projekcie

O projekcie

Projekt „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”, współfinansowany jest  przez Unię Europejską z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2007 – 2013, Priorytet 2 Społeczeństwo Informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego oraz budżetu 30 Gmin Projekt realizowany w ramach Programu Rozwoju Subregionu Północnego.

Okres przygotowania i realizacji projektu: 2011–2015 (w czasie tym przeprowadzona została notyfikacja projektu przez Komisję Europejską, z uwagi na wystąpienie pomocy publicznej).

Koszt projektu wyniósł 23 950 800,35 zł., gdzie dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło 20 238 426,30 zł. Pozostała kwota 3 712 374,05 zł stanowiła wkład własny, który został zabezpieczony w budżetach 30 Partnerów projektu.

W ramach projektu wybudowano infrastrukturę światłowodową o długości ok. 340 km wraz z 125 pasywnymi węzłami dystrybucyjno-dostępowymi i 33 aktywnymi węzłami, utworzono 33 publiczne punkty bezprzewodowego dostępu do Internetu (w Urzędach Gmin oraz Starostwach Powiatowych z terenu Subregionu Północnego) oraz Centrum Zarządzania i Dystrybucji Siecią Subregionalną.

Celem zrealizowanego projektu jest zapewnienie mieszkańcom gmin w powiatach częstochowskim, kłobuckim, myszkowskim, miasta Częstochowy oraz zlokalizowanym na ich terenie przedsiębiorstwom i instytucjom, możliwości oraz poprawę dostępu do usług szerokopasmowych, poprzez wybudowaną infrastrukturę teleinformatyczną, uzupełniającą istniejące i tworzące nowe zasoby subregionalnej sieci szerokopasmowej.

Wykonana infrastruktura pokryła znaczną część Subregionu Północnego siecią szkieletowo-dystrybucyjną, która pozwoli zapewnić dostęp do szybkiego Internetu na obszarach, gdzie infrastruktury brakowało lub był do niej utrudniony dostęp. Przebieg światłowodu wykonano z myślą o pobliskich terenach inwestycyjnych, co dodatkowo pozwoli pobudzić rynek telekomunikacyjny oraz zwiększyć atrakcyjność terenów dla inwestorów.

Budowa infrastruktury informatycznej ma na celu:

  • Podnieść konkurencyjność i atrakcyjność gospodarczą subregionu dla potencjalnych inwestorów.
  • Umożliwić podłączenia mieszkańców i podmiotów gospodarczych
  • w subregionach.
  • Pobudzić konkurencyjność na lokalnym rynku telekomunikacyjnym.
  • Zmniejszyć koszty funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększy jej efektywność.
  • Pobudzić rozwój Społeczeństwa Informacyjnego oraz nowych usług około informatycznych.

Właścicielem infrastruktury jest 30 gmin i miast z Subregionu Północnego Województwa Śląskiego.

eregion.czestochowa.pl © 2024

Ta strona używa plików cookies.