e-Region

O stowarzyszeniu

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego powołane zostało w związku ze zrealizowanym projektem „Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E–region częstochowski”. Głównym celem naszej organizacji jest nadzorowanie i zarządzenie wykonaną infrastrukturą oraz inspirowaniem i podejmowaniem inicjatyw służących społeczno-gospodarczemu rozwojowi przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych na terenie objętym działaniem Stowarzyszenia. Nasze działania ukierunkowane są również na pozyskiwanie i wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej, krajowych i międzynarodowych instytucji finansowych w celu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Wyrażamy nadzieję, że nasza działalność przyczyni się do wzmocnienia Subregionu w sektorze nowoczesnych technologii.

eregion.czestochowa.pl © 2024

Ta strona używa plików cookies.