e-Region

Oferta dla operatorów

Oferta dla operatorów

Stowarzyszenie do spraw Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (e-Region) uzyskało pozytywną opinię Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej dotyczącą cennika usług i Umowy Ramowej określającą warunki dostępu do infrastruktury sieci szerokopasmowej w regionie częstochowskim (CSS). Oferta ramowa dotyczy wyłącznie usług hurtowych, podstawowy katalog usług obejmuje dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych oraz dzierżawę kanalizacji kablowej. Szczegóły dostępne w załącznikach.

eregion.czestochowa.pl © 2024

Ta strona używa plików cookies.